Dispense Institute

Utbildning inom dryckesutrustning – skalbar och kundspecifik

About Micromatic
About Micromatic
About Micromatic

Micro Matic vill bli känt som det företag i Norden som bryr sig mest om kvaliteten på dryckesutrustning. Detta åtagande har lett till utvecklingen av Micro Matic dryckesutrustningsinstitut med syfte att förbättra kunskaperna och de tekniska färdigheterna gällande fatöl.

Utbildning på plats

Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda dig och ditt team utbildning på plats.

Tillsammans med vårt erfarna team går ni igenom alla teoretiska och praktiska aspekter av er utrustning för att lära er hur den ska användas vid sin fulla kapacitet och kvalitet.

Vi anordnar även presentationer av vår utrustning i anslutning till era konferenser eller liknande evenemang.
Utbildningen kan ske antingen på vår anläggning i Varberg eller på en plats som ni väljer – beroende på vad som passar er bäst.

Kontakta oss för förslag och planering av er specifika utbildning på plats.

Kontakta oss